domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Geografija v šoli (3/2017)

revija / vse / geografija / leto izida: 2017 / 64 str.

ISSN 1318-4717 / oznaka artikla: 9106


13,00 €


Zadnja številka Geografije v šoli letnika 2017 že v uvodniku podpre učitelje v prepričanju, da so poti do doseganja ciljev učnega načrta lahko zelo različne: bolj ko so skladne s potrebami učenca ali dijaka in bolj ko se skladajo z učiteljevimi pričakovanji in zmožnostmi, boljše so. Rubrika Aktualno je zbrala kratke poletne novice o dosežkih na geografskih tekmovanjih, raziskovalnem delu, študijskih srečanjih, otroških zemljevidih in medinstitucionalnem projektu Označevanje visokih vod.
Kot vir geografske vsebine za delo pri pouku sta na voljo bogato ilustrirana članka o podzemni vodi v Sloveniji in o Lošinju – kvarnerskem otoku. Besedili omogočata bodisi samostojno delo učencev in dijakov bodisi rabo pri frontalnem pouku. Sveže didaktične namige prinašajo prispevki o uporabi geografskega informacijskega sistema s programom Quantum GIS na srednji šoli, o vrstniškem vrednotenju kot elementu formativnega spremljanja, o potovanju po Evrolandiji z metodo igre po deželi z 9 postojankami, o tvitanju kot učni dejavnosti, ki se jo lahko opravi tudi s pisanjem na papir.
Zaključni posladek je intervju z ustanoviteljem revije Geografija v šoli dr. Jurijem Kunaverjem o geografiji, znanosti, šoli, geografskem pouku, učbenikih, učiteljski etiki in razvoju geografske didaktike.

Košarica

je prazna

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter