domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Šolska knjižnica (2/2017)

revija / osnovna šola, srednja šola / knjižnična dejavnost / leto izida: 2017 / 64 str.

ISSN 0353-8958 / oznaka artikla: 9103


13,00 €


Šolska knjižnica je bila ena prvih revij Zavoda za šolstvo, ki so začele nastajati na posameznih strokovnih področjih, in je tako rekoč tlakovala pot vsej preostali pedagoški periodiki. Zato v letošnji drugi številki na začetku namenjamo prostor odmevom s Konference šolskih knjižničarjev, kjer smo na okrogli mizi osvetlili 25 let dolgo pot revije Šolska knjižnica. V rubriki Stroka predstavljamo raziskavo o programski opremi, knjižničnem katalogu in bibliografskih podatkih. Prispevek je aktualen tudi zaradi prehoda šolskih knjižnic na sistem COBISS, ki je v polnem teku. V rubriki Stroka in praksa nadaljujemo s tematiko formativnega spremljanja in vpeljavo njegovih elementov v ure KIZ. Razvojna naloga formativnega spremljanja v ospredje postavlja učenca in njegovo aktivno vlogo; prikažemo različne primere, kot so iskanje neznanih besed s pomočjo slovarjev, pisanje pravljice in iskanje gradiva v knjižnici. Posebno zanimiv je prispevek o izvedenem eksperimentu, ki je povezal šport in branje, ozavestil pomembnost bralne pismenosti, oblikovanje in razumevanje navodil; gre za izkušnjo šole od 3. do 9. razreda. Tudi predšolski otroci srečujejo z branjem prek raznovrstnih dejavnosti, ki jih pripravljajo vzgojiteljice v vrtcu; predstavljamo programa Palček Bralček in Knjižni nahrbtnik v sodelovanju s knjižnico. Pišemo še o inkluziji, in sicer prikazujemo primer izvedene ure KIZ s poudarkom na integraciji slepe učenke. Bogat nabor odmevov kaže na aktivno in raznoliko delovanje šolskih knjižničarjev.

Košarica

je prazna

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter