domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Šolska knjižnica (1/2017)

revija / osnovna šola, srednja šola / knjižnična dejavnost / leto izida: 2017 / 66 str.

ISSN 0353-8958 / oznaka artikla: 9103


17,52 €


Revija Šolska knjižnica 1/2017 se z vodilno temo formativno spremljanje pridružuje prizadevanjem Zavoda RS za šolstvo, da šolskim knjižničarjem, učiteljem in drugim strokovnim delavcem približa strokovna in osebna spoznanja avtorjev, ki v svoji šolski praksi že uvajajo in razvijajo temeljne principe formativnega spremljanja. Pišemo o strategijah formativnega spremljanja za spodbujanje razvoja bralne zmožnosti s konkretnimi primeri uporabe iz prakse. Izhajamo iz učenčevih izkušenj, predznanja in idej, kar omogoča, da učenci sami prevzamejo nadzor in odgovornost nad lastnim učenjem, pri čemer ima pomembno mesto povratna informacija sovrstnikov in seveda učitelja. Premišljeno zasnovane ure v učencih prebudijo ustvarjalnost, vedoželjnost, učitelj pa postane le strokovni spremljevalec, podpornik in nazadnje opazovalec. Poudarek je na sodelovalnem učenju; socialne veščine in dobra komunikacija ustvarjajo okolje, v katerem je vsak aktiven, sprejet. Šolska knjižnica je predstavljena kot podpornica kvalitetnega učno-vzgojnega procesa, ki je vsebinsko živa oblika pretoka informacij, idej, spretnosti, komunikacijskih veščin in argumentov. V okviru izbirnih vsebin v srednji šoli predstavljamo temo poznavanja pravil pisanja seminarske naloge. Številka prinaša obilico prilog, predstavitvi dveh knjig, povezanih z vodilno temo, in odmev o spodbujanju branja v digitalnem okolju.

Košarica

je prazna

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter