domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Taksonomija za učenje, poučevanje in vrednotenje znanja

Revidirana Bloomova taksonomija izobraževalnih ciljev

priročnik za učitelje / vse / splošno / leto izida: 2016 / 332 str.

ISBN 978-961-03-0338-1 / oznaka artikla: 6251


34,50 €


Knjiga je temeljni priročnik, neprecenljiv vir in orodje za vse, ki se na neposreden ali posreden način ukvarjajo z izobraževanjem, v prvi vrsti pa je namenjena učiteljem torej tistim, ki odločajo, kaj se dogaja v njihovih razredih.

Izvirni priročnik, ki ga je leta 1956 skupaj s soavtorji objavil Benjamin S. Bloom, sodi med literaturo, ki je imela v 20. stoletju največji vpliv na razvoj kurikula. Pričujoča knjiga je revizija izvirnega priročnika.

Prvi in drugi del priročnika utemeljujeta taksonomijo in predstavljata taksonomsko preglednico, tretji del je v celoti namenjen prikazu uporabe taksonomske preglednice v praksi.

Predstavljena taksonomija je orodje oz. okvir, ki omogoča učiteljem organizirati učne cilje tako, da bodo lahko razumljivi in uresničljivi.

Košarica

je prazna

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter