domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Poigrajmo se slovensko

Učbenik za začetno poučevanje otrok, starih od 7 do 10 let, ki živijo v tujini in se učijo slovenščino kot tuji jezik

Tatjana Vučajnk, Barbara Upale, Mateja Kelner

učbenik, CD / osnovna šola / slovenščina / leto izida: 2017 / 180 str. + 64 str. + CD

ISBN 978-961-234-672-0 / oznaka artikla: 6155


24,50 €


Učbenik obsega deset enot z zvočnimi primeri. Teme so povezane s spoznavnim svetom učencev ter nakazujejo medpredmetno povezovanje. Pestre dejavnosti v učbeniku omogočajo komunikativen pristop poučevanja, razvijajo vse štiri sporazumevalne spretnosti, različne oblike dela in upoštevajo različne tipe učencev. V okviru dejavnosti se prepletajo elementi slovenske kulture in medkulturnosti ter avtentična besedila. Učenci ob delu z učbenikom izdelajo svoj slovarček v obliki kartončkov, opomniki jih usmerjajo k slovničnim in sporazumevalnim vzorcem, na koncu vsake enote rešijo test ter opravijo samoevalvacijo.
Gradivo sestavlja učbenik, zvezek z nalepkami in izrezovankami ter zgoščenka z zvočnimi posnetki.

Košarica

je prazna

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter