domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Šola kot stičišče partnerjev

Sodelovanje šole, družine in lokalnega okolja pri vzgoji in izobraževanju otrok

Franc Cankar idr

priročnik za učitelje / predšolska vzgoja, osnovna šola / leto izida: 2009 / 312 str.

ISBN 978-961-234-747-5 / oznaka artikla: 6135


25,00 €


V knjigi avtorji – vsak s svojega zornega kota – obravnavajo pomemben del sodobne družbe, ki jo zaznamujejo številne spremembe tudi v izobraževanju; eden od učinkovitejših načinov delovanja je oblikovanje mrež. Od raznovrstnosti povezav staršev s socialnim okoljem in od dobre socialne podpore, ki jo potrebuje in jo je deležna družina, je pogosto odvisno, kako bo otrok preživljal obdobje šolanja.
Vsebinsko je knjiga razdeljena v štiri sklope; v uvodnem delu so obravnavana temeljna izhodišča in pojmi. V drugem delu avtorji razčlenjujejo družbeno pogojenost in umeščenost šolsko-družinskih relacij ter opisujejo razvoj le-teh z različnih zornih kotov; v tretjem delu pa so objavljeni prispevki, ki raziskujejo relacije sodelovanja med šolo, učitelji in starši ter pojasnjujejo vpliv nekaterih dejavnikov okolja na uspešnost učencev v šoli. Učinkovito odpiranje šole navzven in povezovanje s partnerji mora temeljiti na konkretnih programih; kako naj jih partnerji razvijajo, kdo naj sodeluje pri tem, kako organizirati akcijsko skupino in kakšna so temeljna načela vključevanja, obravnava četrti del.
Delo ima poleg znanstvenoteoretične tudi strokovnopraktično vrednost. Z njim si bodo lahko pomagali tako ravnatelji pri oblikovanju šolske strategije dela kot tudi učitelji pri vzpostavljanju odnosov s starši na roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Delo bo v pomoč tudi profesorjem in študentom pedagoških šol, saj so se učitelji doslej v dodiplomskem študiju slabo usposabljali za sodelovanje z domom in starši.

Košarica

je prazna

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter