domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Mednarodni projekti

 

Logo, spletna stran Naziv projekta Predvideno trajanje
youthstart Podjetnost Ustart – (Youth Start: Entrepreneurial Challenges) – Izzivi podjetnosti za mlade do 30. 6. 2018
logo-bridge Glas učenca – most do učenja (BRIDGE) do 31. 8. 2019
MERIA (Mathematics Education: Relevant, Interesting and Applicable) – Matematično izobraževanje: pomembno, zanimivo in uporabno do 31. 8. 2019
PROLEA (Professional Learning in complex settings through reflection and portfolio) – Profesionalno učenje v kompleksnih okoliščinah s pomočjo refleksije do 1. 9. 2018
MENTEPlogo-WebLarge MENTEP (Monitor Technology Enhances Pedagogy) – Sistemska podpora digitalne pedagoške prakse do 31. 5. 2018
ATS_2020 ATS 2020 (Assessment of Transversal Skills) – Formativno spremljanje in vrednotenje transverzalnih veščin z IKT do 28. 2. 2018
scientix Scientix 3 do 2018

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter