Postanimo e-kompetentni učitelj


Pot do e-kompetentnega učitelja, ravnatelja in računalnikarja/koordinatorja IKT poteka preko seminarjev, ki so namenjeni pridobivanju temeljnih e-kompetenc. Izvajajo se kombinirano – v živo in na daljavo. Posameznik zaključi pot do e-kompetentnosti, ko ima potrjenih vseh šest temeljnih e-kompetenc.

Teoretska izhodišča, strokovne podlage in opis standarda e-kompetentnega učitelja, ravnatelja in računalnikarja/koordinatorja IKT so objavljeni v Izhodiščih standarda.

Natančen opis poti za doseganje e-kompetentnosti je objavljen v biltenu Pot do e-kompetentnosti.

Pot do e-kompetentnosti je mogoče prehoditi na dva načina:

  • s seminarji (SEM),
  • s samostojnim preverjanjem zmožnosti (SAMSEM).

Na seminarje se lahko prijavite v spletnem Katalogu ZRSŠ.

Na spletni strani projekta E-šolstvo, v okviru katerega je bil izdelan model izobraževanja Pot do e-kompetentnosti, so objavljeni tudi predstavitveni filmi in bilteni.