domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Medvrstniško nasilje v VIZ

Delovna skupina, imenovana na Zavodu RS za šolstvo, je pripravila »Navodila s priročnikom za obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih«. Dokument je nastal z namenom, da zaposlenim v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih in zasebnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izvajajo javno veljaven program, pomagajo bolje razumeti pojav nasilja med vrstniki ter se ustrezno in učinkovito odzivati oziroma ukrepati ob zaznavi medvrstniškega nasilja, še posebno v primerih hujših oblik nasilja.

Pred pripravo navodil je bila opravljena analiza Smernic za analizo, preprečevanje in obravnavo/obvladovanje nasilja v šolskem prostoru, ki jih je leta 2004 pripravila Komisija za analizo problematike nasilja v slovenskem šolstvu.

Pred dobrim desetletjem zapisana načela spoprijemanja z nasiljem v šolskem prostoru so še vedno aktualna in uporabna, pri čemer pa je potrebno čim bolj učinkovito in sistematično soočanje s pojavom medvrstniškega nasilja in celovita obravnava na šolski oziroma sistemski ravni.

V ta namen smo na Zavodu RS za šolstvo zasnovali program usposabljanja Spodbudno in varno učno okolje. Njegov namen je podpreti učitelje in druge strokovne delavce v šolstvu za sistematičen pristop h krepitvi odnosne kompetence, čustvene in socialne pismenosti ter vključujoče klime na ravni razreda in šole. Raziskave namreč potrjujejo, da so dobri odnosi in spodbudna klima pomemben preventivni dejavnik. Strokovne podlage, orodja, primere in namige za prakso predstavljamo v 3. in 4. zvezku priročnika Vključujoča šola: Vodenje razreda za dobro klimo in vključenost ter Socialno in čustveno opismenjevanje za dobro vključenost ter v strokovnem gradivu Kako do spodbudnega in varnega učnega okolja? V slednjem osvetljujemo tudi priporočene prakse ob pojavu neželenega vedenja. Pogovor z dr. Zoro Rutar Ilc o tematiki je na voljo na tej povezavi.

Izbor javno dostopnih publikacij ZRSŠ: Revija VIZ, št. 3-4/2016 in Revija VIZ 5-5/2015. 

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter