Usposabljanja na območnih enotah ZRSŠ

Usposabljanja na območnih enotah Zavoda RS za šolstvo (OE ZRSŠ) so namenjena vsem strokovnim delavcem, ki poučujejo na območju območne enote. 

Usposabljanja izvajajo svetovalci posamezne OE ZRSŠ in udeležencem omogočajo pridobivanju novih znanj, nadgrajevanju že osvojenih znanj ter strokovni in osebnostni rasti posameznika, ponujajo uporabne primere pri iskanju rešitev za konkretne probleme pri poučevanju, iskanju učinkovitih strategij vzgojnega delovanja, za pripravo in izvedbo pouka.

Običajno trajajo 2 do 4 ure in so zasnovana kot predavanja in/ali delavnice.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna, prostovoljna in udeležencem ne prinaša potrdila o udeležbi. Ponudbo in termine izvedbe objavljamo v koledarju izobraževanj. K prijavi udeležence pozovemo tudi preko novice na spletni strani in objavah na družabnih omrežjih ZRSŠ.

V kolikor potrebujete dodatne informacije, pišite na e-naslov .


OE Celje

Več »

OE Koper

Več »

OE Kranj

Več »

OE Ljubljana

Več »

OE Maribor

Več »

OE Murska Sobota

Več »

OE Nova Gorica

Več »

OE Novo mesto

Več »

OE Slovenj Gradec

Več »