Študije in raziskave

Na Zavodu RS za šolstvo izvajamo spremljave in poskuse (17. in 20. člen ZOFVI) ter raziskave in analize, ki so bodisi odziv na dogajanje in potrebe v širšem šolskem prostoru ali pa na raziskave, usmerjene v ugotavljanja učinkov novosti, ki jih v šole uvajamo v različnih razvojnih nalogah in/ali projektih.