logotip
domov
uporabnik   ISKANJE

Dejavnosti pri pouku

Učitelji v sodelovanju s slovenskimi kulturnimi društvi ali diplomatsko konzularnimi predstavništvi v tujini organizirajo in izvajajo tudi različne dejavnosti ob pouku:

  • prireditve ob slovenskih praznikih ali ob zaključku šolskega leta,
  • srečanja s kulturnimi ustvarjalci iz Slovenije,
  • tekmovanja (bralna značka, kvizi, itd.),
  • kulturne delavnice (npr. filmi, kulinarične, lutkovne delavnice) in podobno.

Povezujejo se tudi s šolami v Sloveniji in s šolami v okolju ter pripravljajo strokovne ekskurzije učencev dopolnilnega pouka slovenščine iz tujine v Slovenijo.

Primeri dejavnosti