ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO
Vsebina mape /projektiess/skladisce/sporazumevanje_v_tujih_jezikih/tuj-jezik-v-prvem-triletju/Strokovni članki in prevodi/

Imenik/datoteka Velikost Datum
..... imenik /
analiza opazovanja pouka in portfolijev_jazbec_fojkar dagarin.pdf 455 KB 18.4.2011
analiza opazovanja pouka_s.jazbec.pdf 1634 KB 18.4.2011
analiza portfolijev_dagarin fojkar.pdf 371 KB 18.4.2011
analiza_podatkov_lipavic oštir.pdf 377 KB 18.4.2011
clil_ jazbec_lipavic.pdf 249 KB 18.4.2011
clil_emile_prevod_jazbec.pdf 662 KB 18.4.2011
dodatni tuji jeziki v otroštvu (eval.studija)_ pizorn.pdf 1356 KB 18.4.2011
funkcionalna_vecjezicnost_lipavic oštir.pdf 280 KB 18.4.2011
heidemarie sarter_prevod lipavic oštir.pdf 567 KB 18.4.2011
igra_pri_pouku tujega jezika-pizorn.pdf 275 KB 17.4.2011
integracija tujega jezika_prevod _ jazbec.pdf 420 KB 18.4.2011
izzivi jezikovne politke v švici_ prevod jazbec.pdf 552 KB 18.4.2011
modeli_poucevanje_tujega_jezika_v_otrostvu_m._fojkar_dagarin.pdf 285 KB 17.4.2011
novi_kurikul_za_vrtce_in_os_v_italiji._n.secerov.pdf 390 KB 17.4.2011
organizacija in okoliščine (eval.studija)_ lipavic oštir.pdf 775 KB 18.4.2011
osnutek učnega načrta_ jazbec.pdf 855 KB 18.4.2011
predstavitev projekta _ pevec semec_pižorn.pdf 324 KB 18.4.2011
primeri preverjanja in evalviranja razumevanja jezika_k.pevec semec, m. leben.pdf 6594 KB 18.4.2011
pristop_zgtj_v_italiji_n.secerov.pdf 250 KB 17.4.2011
projekt_zgodnje_ucenje_sasa_jazbec_28_08.2008.pdf 864 KB 17.4.2011
recenzija monografije 1_ brumen.pdf 159 KB 18.4.2011
recenzija monografije 1_ čok.pdf 229 KB 18.4.2011
recenzija monografije 2_ brumen.pdf 102 KB 18.4.2011
stališča staršev do uvajanja tujih jezikov_pižorn_ vogrinc.pdf 352 KB 18.4.2011
standardi za izobraževanje_prevod _jazbec.pdf 655 KB 18.4.2011
testiranje tujezikovnih zmožnosti učencev 3.r_pižorn.pdf 392 KB 18.4.2011
timsko poučevanje v kombiniranih oddelkih_f. nolimal.pdf 229 KB 18.4.2011
ucenje_dodatnih_jezikov_na_zgodnji_stopnji_karmen_pizorn_2008.pdf 345 KB 17.4.2011
ucenje_ita_s_pomocjo_pesmic_izstevank_._n.secerov.pdf 1519 KB 17.4.2011
uspeh in vrednotenje pri pouku tj_prevod jazbec.pdf 653 KB 18.4.2011
uvod v monografijo_ lipavic ostir. jazbec.pdf 144 KB 18.4.2011
učni načrt in integracija angleškega jezika v 1.r _mija selič.pdf 1146 KB 18.4.2011
večjezični pristop..._soca fidler.pdf 284 KB 18.4.2011
vodenje strokovnega portfolija_juriševič.pdf 260 KB 18.4.2011
vzgoja za večjezičnost_prevod jazbec.pdf 339 KB 18.4.2011
zakaj_prvi_tuji_jezikv_v_1._razreda_os_sociolingvisticni_vidiki_lipavic_ostir_junij08.pdf 560 KB 17.4.2011
zgodnje učenje tujih jezikov_prevod_lipavic oštir.pdf 565 KB 18.4.2011
zgodnje_ucenje_danes_v_nekaterih_drzavah_eu_lipavic_ostir_julij08.pdf 145 KB 17.4.2011
zgodnje_ucenje_tj_v_turciji_jazbec.pdf 186 KB 17.4.2011
zgodnje_ucenje_tujega_jezika_v_nemciji_n._holc.pdf 175 KB 17.4.2011
zgodnje_ucenje_tujega_jezika_z_vidika_razlicnih_teorij_lipavic_ostir.pdf 542 KB 17.4.2011
zgodnje_ucenje_tujih_jezikov_na_hrvaskem_fidler.pdf 165 KB 17.4.2011