Prijava na 11. posvetu Kemijska varnost za vse: CMR snovi od blizuPosvet bo v sredo, 29. 5. 2019 v PRIMUS Grand Hotelu PTUJ.
Prijavite se lahko do zasedbe mest oziroma najkasneje do 24. 5. 2019.
Ime: * Priimek: * Veljavni e-naslov: * E-naslov (ponovno): *

Vzgojno izobraževalni zavod oz. institucija, kjer sem zaposlen:
Uradno ime ustanove: *
Naslov ustanove: *
Poštna številka: *
Kraj (pošta): *
OSEBNI PODATKI - PRIVOLITEV:

Soglašam, da Zavod Republike Slovenije za šolstvo lahko obdeluje in hrani naslednje osebne podatke: ime in priimek, elektronski naslov, zavod, kjer sem zaposlen/-a, podatek o dejanski udeležbi na 11. posvetu Kemijska varnost za vse: CMR snovi od blizu, dne 29.5.2019 na Ptuju. Podatki o imenu in priimku prijavljene osebe – udeleženca/-ke posveta, elektronskem naslovu udeležence/-ka posveta ter zavodu, kjer je ta oseba zaposlena se uporabljajo za obveščanje o poteku posveta in za organizacijo posveta. Podatki o imenu in priimku prijavljene osebe – udeleženca/-ke posveta, zavodu, kjer je ta oseba zaposlena in dejanski udeležbi na posvetu se uporabljajo za preverjanje prisotnosti na posvetu in za izdajo potrdila o udeležbi na posvetu.

Seznanjen-a sem s tem, da lahko privolitev kadarkoli prekličem, s tem da preklic privolitve ne vpliva na zakonitost predhodnih obdelav.

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V EVIDENCI PODATKOV O IZOBRAŽEVANJIH, IZPOPOLNJEVANJIH IN USPOSABLJANJIH >>>>
Se strinjam.
* - obvezni vnos
LinkButton