Prijava na enodnevni seminar
Ohranjanje in poučevanje romskega jezika in kulture v vzgoji in izobraževanjuSeminar bo v četrtek 7. 3. 2019 od 9.00 do 17.00 v M Hotelu Ljubljana, Derčeva 4, Ljubljana.
Prijavite se lahko do zasedbe mest oziroma najkasneje do 5. 3. 2019.
Ime: * Priimek: * Veljavni e-naslov: * E-naslov (ponovno): *

Vzgojno izobraževalni zavod oz. institucija, kjer sem zaposlen:
Uradno ime ustanove: *
Naslov ustanove: *
Poštna številka: *
Kraj (pošta): *
OSEBNI PODATKI - PRIVOLITEV:

Soglašam, da Zavod Republike Slovenije za šolstvo lahko obdeluje in hrani naslednje osebne podatke: ime in priimek, zavod, kjer sem zaposlen-a, podatek o dejanski udeležbi na seminarju Ohranjanje in poučevanje romskega jezika in kulture v vzgoji in izobraževanju dne 7.3.2019 v Ljubljani. Podatki o imenu in priimku prijavljene osebe – udeleženca seminarja, elektronskem naslovu udeleženca seminarja ter zavodu, kjer je ta oseba zaposlena se uporabljajo za obveščanje o poteku seminarja in za organizacijo seminarja. Podatki o imenu in priimku prijavljene osebe – udeleženca seminarja, zavodu, kjer je ta oseba zaposlena in dejanski udeležbi na seminarju se uporabljajo za preverjanje prisotnosti na seminarju in za izdajo potrdila o udeležbi na seminarju.

Seznanjen-a sem s tem, da lahko privolitev kadarkoli prekličem, s tem da preklic privolitve ne vpliva na zakonitost predhodnih obdelav

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V EVIDENCI PODATKOV O IZOBRAŽEVANJIH, IZPOPOLNJEVANJIH IN USPOSABLJANJIH >>>>
Se strinjam.
* - obvezni vnos
LinkButton