Prijava na peto konferenco ravnateljev VIZ v Sloveniji
Datum: sreda, 21. 8. 2019, ob 9. uri
Kraj: Kongresni center Brdo pri Kranju, Predoslje 39, 4000 Kranj

Prijave so možne do 19. 8. 2019

Navodilo: vpišite vse zahtevane podatke, nato prijavnico oddajte s klikom na gumb PRIJAVA .
Ime*: Priimek*: Elektronska pošta*: E-pošta (vpišite ponovno)*:
Vaši podatki
Uradni naziv ustanove*: Naslov ustanove*: Poštna številka*: Kraj (pošta)*: Območna enota ZRSŠ*:
Ustanova
Izberite delavnico:

12:00 - 13:30 DELO V DELAVNICAH
Prenova Kurikula za vrtce in vloga ravnatelja za zagotavljanje kakovosti izvedbenega kurikula, Nives Zore in Irena Kumer
Vrtec in šola z roko v roki, dr. Nataša Potočnik in dr. Leonida Novak
Razširjeni program – priložnost za spreminjanje pedagoške rutine v osnovni šoli, mag. Renata Zupanc Grom in Nevenka Štraser
V čevljih pedagoškega vodje, mag. Vera Bevc in Brigita Žarkovič Adlešić
V čevljih pedagoškega vodje, dr. Stanka Preskar in Miriam Stanonik
Kako s projekti spreminjati pedagoško prakso?, mag. Mariza Skvarč in mag. Sonja Zajc
Podpora individualnemu razvoju dijaka v poklicnem in strokovnem izobraževanju, Helena Žnidarič in Jelka Čop, CPI
Novost v programu gimnazija, Alica Prinčič Rohler in mag. Saša Kregar
Doživljanje in znaki stresa pri osnovnošolcih – prikaz rezultatov raziskave in usmeritve za prakso, predavanje in delavnica, dr.Tanja Rupnik Vec in dr. Branko Slivar
Raznolikost kot izziv za pedagoško prakso, dr. Natalija Vovk Ornik in mag. Andreja Čuk
Izberite delavnico:

13:45 - 15:15 DELO V DELAVNICAH
Prenova Kurikula za vrtce in vloga ravnatelja za zagotavljanje kakovosti izvedbenega kurikula, Nives Zore in Irena Kumer
Vrtec in šola z roko v roki, dr. Nataša Potočnik in dr. Leonida Novak
Razširjeni program – priložnost za spreminjanje pedagoške rutine v osnovni šoli, mag. Renata Zupanc Grom in Nevenka Štraser
V čevljih pedagoškega vodje, mag. Vera Bevc in Brigita Žarkovič Adlešić
V čevljih pedagoškega vodje, dr. Stanka Preskar in Miriam Stanonik
Kako s projekti spreminjati pedagoško prakso?, mag. Mariza Skvarč in mag. Sonja Zajc
Podpora individualnemu razvoju dijaka v poklicnem in strokovnem izobraževanju, Helena Žnidarič in Jelka Čop, CPI
Novost v programu gimnazija, Alica Prinčič Rohler in mag. Saša Kregar
Doživljanje in znaki stresa pri osnovnošolcih – prikaz rezultatov raziskave in usmeritve za prakso, predavanje in delavnica, dr.Tanja Rupnik Vec in dr. Branko Slivar
Raznolikost kot izziv za pedagoško prakso, dr. Natalija Vovk Ornik in mag. Andreja Čuk

OSEBNI PODATKI - PRIVOLITEV:

Soglašam, da Zavod Republike Slovenije za šolstvo lahko obdeluje in hrani naslednje osebne podatke: ime in priimek, elektronski naslov, zavod, kjer sem zaposlen/-a, podatek o dejanski udeležbi na Peti konferenci ravnateljev VIZ v Sloveniji, dne 21. 8. 2019, v Kongresnem centru Brdo pri Kranju, Predoslje 39, 4000 Kranj.

Podatki o imenu in priimku prijavljene osebe – udeleženca/-ke seminarja, elektronskem naslovu udeležence/-ka posveta, zavodu, kjer je ta oseba zaposlena se in predstavitvenih delavnicah, na katere se je oseba prijavila, se uporabljajo za obveščanje o poteku seminarja in za organizacijo seminarja.

Podatki o imenu in priimku prijavljene osebe – udeleženca/-ke seminarja, zavodu, kjer je ta oseba zaposlena in dejanski udeležbi na seminarju se uporabljajo za preverjanje prisotnosti na seminarju in za izdajo potrdila o udeležbi na seminarju.

Seznanjen-a sem s tem, da lahko privolitev kadarkoli prekličem, s tem da preklic privolitve ne vpliva na zakonitost predhodnih obdelav.

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V EVIDENCI PODATKOV O IZOBRAŽEVANJIH, IZPOPOLNJEVANJIH IN USPOSABLJANJIH >>>>
Se strinjam.
* - obvezni vnos
LinkButton