E-prijava za sodelovanje v komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami prve stopnje

Prosimo, da izpolnite zahtevane podatke, nato prijavnico oddajte s klikom na gumb Prijava
Vaši podatki:
Ime: * Priimek: * Izobrazba (naziv-napišite s celimi besedami): *

Stopnja izobrazbe po Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja:
univerzitetni program (7)
magisterij stroke (7)
specializacija po univerzitetnem programu (8/1)
magisterij znanosti (8/1)
doktorat znanosti (8/2)

Leta delovnih izkušenj: *

Vaš naslov:
Ulica in hišna številka (stalnega prebivališča): * Poštna številka: * Kraj (pošta): Občina: *

Kontaktni podatki:
Telefon (GSM): * Veljavni e-naslov (na katerem ste dosegljivi): * E-naslov (ponovno): *

Status kandidata:
Označite, ali ste v preteklosti že bili član komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami prve stopnje (imenovani s Sklepom o imenovanju člana komisije):

DA, v preteklosti sem že bil imenovani član komisije na podlagi Sklepa o imenovanju člana komisije
NE, sem NOV KANDIDAT za sodelovanje v komisiji (prijavljam se prvič)

Obvezne priloge:
S prijavo potrjujem, da bom oddal potrebne priloge:

NOV KANDIDAT:
- dokazila o izobrazbi ter morebitni specializaciji (fotokopija diplome),
- življenjepis in dokazila o doseženih delovnih izkušnjah (kopija pogodbe o delu oz. zaposlitvi, potrdilo delodajalca ali druga ustrezna potrdila) in
- soglasje delodajalca za delo v komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami prve stopnje (na priloženem obrazcu).

ŽE IMENOVANI ČLAN KOMISIJE V PRETEKLOSTI:
- soglasje delodajalca za delo v komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami prve stopnje (na priloženem obrazcu).

Priloga: Obrazec soglasje delodajalca >>>>

Priloge posredujte na elektronski naslov renata.hrnja-luksa@zrss.si ali po pošti na naslov Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana s pripisom za Renato Hrnja Lukša.


OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V EVIDENCI PODATKOV KANDIDATOV ZA ČLANE KOMISIJ ZA USMERJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI NA PRVI STOPNJI V MANDATNEM OBDOBJU 2023- 2027 >>>>
* - obvezni vnos
LinkButton