Prijava na Medresorski posvet o bralni kulturi - Branje kot vrednota?
Datum: torek, 8. september 2020
Kraj: Cankarjev dom,, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana

Vse prijavljene bomo najkasneje do 4. septembra 2020 seznanili z navodili in priporočili za varen obisk posveta oz. morebitnimi spremembami glede izvedbe.

Navodilo: Vpišite vse zahtevane podatke, nato prijavnico oddajte s klikom na gumb PRIJAVA .
Ime*: Priimek*: Elektronska pošta*: E-pošta (vpišite ponovno)*:
Vaši podatki
Uradni naziv ustanove*: Naslov ustanove*: Poštna številka*: Kraj (pošta)*:
Ustanova
Izberite delavnico:

LINHARTOVA DVORANA
9.00 – 9.30 Ob pričetku Nacionalnega meseca skupnega branja 2020
9.30 – 10.00 Promocija branja je promocija znanja
10.00 – 10.45 Psihološki pogled na bralno kulturo in branje kot vrednoto

Izberite delavnico:

ŠTIHOVA DVORANA
11.05 - 11.50 Najboljši berejo - branje v gospodarstvu
12.00 - 12-45 Družinska pismenost


KOSOVELOVA DVORANA
11.00 - 11-50 Medpredmetno povezovanje
12.00 - 12-45 Glas mladih
Izberite delavnico:

Dvorane E in M: 1. sklop 13.45 - 14.30
Lahko branje
OBJEM - bralna pismenost in razvoj slovenščine
S knjižnim blogom do bralcev
Bralna priporočila v praksi
Knjiga, film, gledališka predstava in radijska igra - kako spodbujamo branje skozi povezovanje različnih področij umetnosti
Mladi v medijih, mladi za medije, mediji za mlade
Dvorane E in M: 2. sklop 14.45 - 15.30
Branje starejšim in medgeneracijsko branje
OBJEM - bralna pismenost in razvoj slovenščine
Zakaj potrebujemo branju prijazne občine
Mednarodno povezovanje in sodelovanje
Pomen kakovostne ilustracije in oblikovanja knjig
#športajmoinberimo v sklopu Evropskega tedna športa
Izberite delavnico:

LINHARTOVA DVORANA
15.45 – 16.15 Bralna pismenost odraslih
16.15 – 17.00 Bralna pismenost v digitalni dobi


DODATNI PROGRAM
17.00 - 17.45 Znanost, kultura in medijiOSEBNI PODATKI - PRIVOLITEV:

Soglašam, da Zavod Republike Slovenije za šolstvo lahko obdeluje in hrani naslednje osebne podatke: ime in priimek, elektronski naslov, zavod, kjer sem zaposlen/-a, podatek o dejanski udeležbi na Medresorskem posvetu o bralni kulturi - Branje kot vrednota, 8. 9. 2020, v Cankarjevam domu, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana.

Podatki o imenu in priimku prijavljene osebe – udeleženca/-ke seminarja, elektronskem naslovu udeležence/-ka posveta, zavodu, kjer je ta oseba zaposlena se in predstavitvenih delavnicah, na katere se je oseba prijavila, se uporabljajo za obveščanje o poteku seminarja in za organizacijo seminarja.

Podatki o imenu in priimku prijavljene osebe – udeleženca/-ke seminarja, zavodu, kjer je ta oseba zaposlena in dejanski udeležbi na seminarju se uporabljajo za preverjanje prisotnosti na seminarju in za izdajo potrdila o udeležbi na seminarju.

Seznanjen-a sem s tem, da lahko privolitev kadarkoli prekličem, s tem da preklic privolitve ne vpliva na zakonitost predhodnih obdelav.

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V EVIDENCI PODATKOV O IZOBRAŽEVANJIH, IZPOPOLNJEVANJIH IN USPOSABLJANJIH >>>>
Se strinjam.
* - obvezni vnos
LinkButton Polno