domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Živimo šolo prihodnosti

Ljubljana, 18.04.2019

Danes smo na Zavodu RS za šolstvo gostili pogovor z učenci in dijakinjami, ravnatelji/-icami in učiteljicami OŠ Bratov Polančičev, OŠ Fram, OŠ Frana Albrehta Kamnik, OŠ in vrtec Franceta Prešerna Črenšovci, OŠ Ivanjkovci, OŠ Zbora odposlancev Kočevje, Gimnazije in srednje šola Kočevje, OŠ Miklavž pri Ormožu ter OŠ Poljčane, ki sodelujejo v triletnem mednarodnem projektu Erasmus+ Glas učenca – most do učenja.

Učenci/-ke in dijakinje so z nami delili izkušnje učnega procesa in pouka, pri katerem jim učitelji omogočajo, da sooblikujejo učni proces, gradijo partnerski odnos in prevzemajo odgovornost za svoje učenje ter nam predstavili svoje želje in pričakovanja o pouku v prihodnosti. Takšen pouk navdušuje tako učence in dijake, učitelje/-ice, kot tudi njihove starše. Razpravljali smo o vprašanjih, kot so:

  • Kako poteka pouk, pri katerem lahko vsak učenec prispeva svoje ideje, misli in želje?
  • Kako učitelji pri pouku zagotovijo vključenost vsakega učenca?
  • Kako vpliva odnos med učiteljem in učenci na učenje ter pridobivanje znanja?
  • Kaj spodbuja učence k prevzemanju odgovornosti za učenje?

Učitelji, ki so spremenili svoj način poučevanja, so spregovorili o pouku, pri katerem učenci gradijo kakovostno znanje, ki temelji na razumevanju, in svojiih izkušnjah ter o pouku, h kateremu učenci radi prihajajo. Predstavitve se je udeležila tudi Martina Vuk, državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič.

V projektu Erasmus+ Glas učenca – most do učenja sodelujejo vodilne institucije s področja vzgoje in izobraževanja petih evropskih držav: Irske, Madžarske, Nizozemske, Slovenije in Združenega kraljestva.

 

 

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter