domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Za večjo prometno varnost otrok, mladostnikov in mladih

Ljubljana, 04.09.2017

Ob prvem šolskem dnevu se je direktor ZRSŠ, dr. Logaj, na Osnovni šoli Koseze v Ljubljani udeležil slavnostnega dogodka ob sprejemu prvošolcev. Ob tej priložnosti je bil med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, Javno agencijo za varnost prometa ter Ministrstvom za infrastrukturo podpisan Sporazum za večjo prometno varnost otrok, mladostnikov in mladih, katerega namen bo izvajanje učinkovitih programov prometne vzgoje in izobraževanja v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah.

 

Načrtno uvajanje prometne vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh izobraževanja je skladno z Nacionalnim programom varnosti cestnega prometa 2013-2022 namreč dolgoročni cilj, ki se bo uresničeval po korakih v okviru operativnega načrtovanja in akcijskih programov v naslednjih petih letih.

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo skrbelo za usmerjanje vzgojno-izobraževalnih ustanov glede načina umeščanja področja prometne vzgoje in izobraževanja v okviru letnih delovnih načrtov, predlagalo zakonsko podlago in podzakonske predpise za lažje in kvalitetnejše izvajanje vsebin prometne vzgoje znotraj sistema izobraževanja, izvajalo preventivne aktivnosti s področja prometne vzgoje in izobraževanja ter razvijalo nove s poudarkom na tretji triadi osnovne šole in srednješolskem izobraževanju, nudilo organizacijsko podporo vodstvom, učiteljem in drugim strokovnim delavcem za načrtno izvajanje prometne vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh izobraževanja, izvajalo strokovno usposabljanje in informiranje učiteljev in drugih strokovnih delavcev vzgoje in izobraževanja za prometno vzgojo in izobraževanje, spodbujalo in sodelovalo pri razvoju novih akcij in preventivne dejavnosti na področju z namenom nadgradnje in dopolnjevanja obstoječih aktivnosti za prometno vzgojo in izobraževanje ipd.

 

Pred šolo so potekale preventivno-ozaveščevalne aktivnosti, prvošolce in njihove starše pa so nagovorili mag. Igor Velov, direktor Javne agencije RS za varnost prometa, dr. Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo, dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport ter Aleš Čerin, podžupan Mestne občine Ljubljana.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter