domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Vzgoja za nekajenje

Ljubljana, 01.11.2019

November je mesec preventive in 11. november Svetovni dan boja proti odvisnosti. V naši državi bo v tem mesecu vrsta prireditev in dogodkov, ki jim bo skupno prizadevanje za zdravo in sproščeno mladost, s tem pa tudi za boljše zdravje v kasnejših letih.

Zveza slovenskih društev za boj proti raku si v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo s programom »Vzgoja za nekajenje« za osnovnošolce od 6. do 8. razreda in s podpisovanjem slovesne obljube, (da v tekočem šolskem letu ne bodo začeli kaditi) že več kot 20 let prizadeva, da bi se med njimi zmanjšalo število (novih) kadilcev.

V ta namen je tudi letos pripravila gradivo, ki bo v pomoč učiteljem pri vodenju ur, usmerjenih v vzgojo mladih za nekajenje in v zdravi življenjski slog nasploh. V osnutku učne ure za učitelje (hrbtna stran) smo zapisali le preventivne poudarke. Vsakemu učencu in učenki pa je namenjena tematska zgibanka z naslovom »Življenje je lepo – skrbim za svoje zdravje«, ki vsebuje tudi kratek anketni vprašalnik.

Učitelje (razrednike) prosimo, da učence opozorijo, naj na vprašanja odgovorijo resno in da izpolnjene vprašalnike do 20.12. 2019 vrnejo po pošti Zvezi slovenskih društev za boj proti raku, Trubarjeva 76 a, 1000 Ljubljana (naslov je na zgibanki, poštnina je plačana). Vrnjene ankete bodo uvrščene v žrebanje in izžrebani sedmošolci, podpisniki slovesne obljube, da v tekočem šolskem letu ne bodo začeli kaditi, bodo v mesecu maju udeleženci tradicionalnega izleta v zabaviščni park Gardaland. Zveza slovenskih društev za boj proti raku vas vabi, da izvedete predlagano akcijo in tako prispevate k osveščanju mladih za sprejemanje odločitve za zdrav življenjski slog in s tem tudi na zmanjšanje kasnejše ogroženosti z vrsto rakov.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter