domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Vsak dijak šteje!

Ljubljana, 30.01.2019

Razvojni timi treh slovenskih srednjih šol (Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, Novo mesto in Srednja tehniška šola Šolski center Kranj) so se včeraj, 29. januarja, zbrali v Novem mestu na tretjem delovnem srečanju v razvojni nalogi Formativno spremljanje v podporo vsakemu dijaku in razvoju inkluzivne šole.

21 strokovnih delavcev (učitelji splošnih predmetov in strokovnih modulov, razredniki izbranih oddelkov in svetovalni delavci) bodo skupaj s svetovalci Zavoda RS za šolstvo in Centra RS za poklicno izobraževanje v dveh letih razvojne naloge odgovorilo na vprašanje Kako naj z vključevanjem elementov formativnega spremljanja spodbujam dijake k dvigu učne uspešnosti in preprečim zgodnje opuščanje šolanja?

Sodelujoči učitelji bodo dijakom izbranih razredov zagotovili čimveč izkušenj pri pouku, ki predvidevajo skupno načrtovanje ciljev učenja in kriterijev uspešnosti, zbiranje različnih dokazov o učenju, medvrstniškega vrednotenja znanja, kvalitetnih povratnih informacij. Prav tako bodo učitelji v prvem letu razvojne naloge posebno pozornost namenili razredni klimi. Poleg učiteljev je v šolskem razvojnem timu še ena podskupina z razredniki in svetovalnimi delavci. Ti bodo pri uvajanju elementov formativnega spremljanja v svoje delo (razredniško, svetovalno) posebej osredotočeni na karierno orientacijo.

Zato smo na našem prvem delovnem srečanju, ki je bilo septembra lani, skupaj z dr. Zoro Rutar Ilc z Zavoda RS za šolstvo razmišljali o aktivnostih, ki zagotavljajo spodbudno, varno in vključujoče učno okolje. Na drugem srečanju  smo prisluhnili navdihujoči zgodbi učiteljice Zorice Potisk z Gimnazije Kočevje. Prikazala in pokazala je nešteto primerov vključevanja elementov formativnega spremljanja v pouk biologije. Tatjana Kerin, učiteljica matematike z OŠ Leskovec pri Krškem, je za nas na tretjem srečanju, ki je bilo včeraj, pripravila in izpeljala uro matematike, na kateri smo kot učenci zares doživeli “formativni” pouk.

Trenutno smo na tretjini razvojne poti. Delovno vzdušje in vnema ne popuščata. Se učimo, vztrajamo in razvijamo šolsko prakso, usklajeno z individualnimi potrebami in zmožnostmi dijaka. Pomagamo si z elementi formativnega spremljanja, s katerimi razvijamo spodbudno učno okolje in zagotavljamo optimalne pogoje za vsakega dijaka, s čimer prispevamo tudi k zmanjševanju zgodnjega opuščanja šolanja (zmanjševanju šolskega osipa).

Vsak dijak šteje!

 

  Delavnica z dr. Zoro Rutar Ilic, oktober 2018

 Delavnica z Zorico Potisk, december 2018

 Delavnica s Tatjano Kerin, januar 2019

 

Šolski tim Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije, Novo mesto

Šolski tim Srednje tehniške šole Šolskega centra Kranj

 Šolski tim Srednje elektro šole in tehniške gimnazije, Novo mesto

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter