domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Vabilo k prijavi prispevka na konferenco KEKS – rok podaljšan

Ljubljana, 01.06.2015

Zagotavljanje kakovostnih vzgoje in izobraževanja je eden od temeljnih ciljev slovenskega vzgojno-izobraževalnega (VIZ) sistema. Vprašanje kakovosti  je eno od križišč, na katerem se srečujejo interesi javnosti, politike, staršev, šol, vrtcev, ravnateljev, učiteljev, drugih strokovnih delavcev in raziskovalcev s področja izobraževanja ter učencev. V času, v katerem je ponovno vroča razprava o elementih sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, želimo omogočiti razpravo in izmenjavo dobrih praks, ki nastajajo v slovenski VIZ.

Z vprašanjem kakovosti se bomo tako soočali in iskali odgovore nanj na nacionalni konferenci o krepitvi in evalvaciji kakovosti v sistemu vzgoje in izobraževanja – KEKS, ki bo potekala 18. in 19. novembra 2015 v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju.

Konferenca je namenjena ravnateljem, strokovnim delavcem, vključenim v skupine za kakovost, učiteljem, vzgojiteljem ter drugim strokovnim delavcem vrtcev, osnovnih in srednjih šol in drugih vzgojno-izobraževalnih institucij, izobraževalcem učiteljev, pedagoškim svetovalcem ter raziskovalcem s področja vzgoje in izobraževanje. Potekala bo v soorganizaciji enote Eurydice Slovenija, MIZŠ, ZRSŠ, Pedagoškega inštituta in CMEPIUS-a. Udeleženci bodo na konferenci lahko poglobili svoja strokovna znanja in izmenjali dobre prakse s kolegi.

Vabimo vas k prijavi prispevkov dobrih praks, s katerimi sistematično evalvirate in krepite kakovost v VIZ. Prispevke s področja učenja in poučevanja, klime in kulture, vodenja, profesionalnega razvoja zaposlenih in sodelovanja z deležniki lahko prijavite na spletni strani konference KEKS do 9. junija 2015.

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter