domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Javno povabilo vzgojno-izobraževalnim ustanovam za sodelovanje v projektu »Uživajmo v zdravju«

Ljubljana, 19.06.2015

Zavod Republike Slovenije za šolstvo se je prijavil na Javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 na področje razpisa Pobude za javno zdravje, podpodročje razpisa Preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom.

Projekt z naslovom »Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju« in akronimom Uživajmo v zdravju je izpolnil vse razpisne pogoje in je bil izbran za izvajanje od marca 2015 do aprila 2016.

Z izvajanjem omenjenega projekta želimo slediti splošnemu cilju projekta, to je zmanjšanje in preprečitev bolezni, povezanih z življenjskim slogom.

Projekt torej omogoča inovativne interdisciplinarne in sistemske rešitve, ki bodo trajnostno podpirale zdrav življenjski slog in zmanjševanje problema debelosti. S projektom  bomo testirali in evalvirali inovativne pristope, modele, ukrepe in rešitve ter jih nato predlagali v sistemsko, nacionalno umestitev.

Ker bomo inovativne pristope, modele, orodja in programe za zmanjševanje debelosti pilotno testirali v vseh 12 slovenskih statističnih regijah, vabimo vzgojno-izobraževalne ustanove, da se prijavite k sodelovanju v projektu.

Informacije in prijavnica so v prilogi.

Dodatne informacije v zvezi z javnim povabilom in projektom dobite pri vodji projekta Ireni Simčič, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, po telefonu 01 / 23 63 129 ali na e-naslovu: irena.simcic@zrss.si

 

Povabilo šolam

Prijavnica

Priloga

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter