domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Uvajanje ITS v šolsko prakso v letu 2019/2020

Ljubljana, 20.06.2019

V skladu s sklepom SSSI (184. seja 1.6.2017), imajo gimnazije in srednje šole, ki izvajajo izobraževalni program Gimnazija, možnost izvajati programski element z imenom interdisciplinarni tematski sklop (ITS). ITS je vsebinsko zaokrožena celota, s katero se uresničujejo in poglabljajo medsebojno povezani cilji raznih disciplin in/ali predmetov (najmanj treh). Dosedanja praksa izvajanja ITS je pokazala, da gre za kompleksen didaktični pristop, ki zahteva temeljito načrtovanje in intenzivno sodelovanje učiteljev in dijakov pri načrtovanju in izvajanju interdisciplinarnih aktivnosti v okviru ITS.

Zavod RS za šolstvo v sodelovanju s šolami, ki izvajajo ITS, vodi/usklajuje številne aktivnosti za načrtno in sistematično uvajanje/spremljanje ITS v šolsko prakso ter izvaja različna usposabljanja za podporo šolam in učiteljem pri njihovem delu. Na spletni strani Zavoda RS za šolstvo so objavljena gradiva in druge informacije, ki se nanašajo na uvajanje novega programskega elementa v izvedbene kurikule šol. Vabimo vas, da si spletno stran pogledate in uporabite zapisane informacije pri načrtovanju vašega ITS.

V kolikor se nameravate vključiti v uvajanje in spremljanje vas prosimo, da nam do 5. 7. 2019 oddate spletno prijavo. 

V okviru uvajanja bodo šolski timi vključeni v usposabljanje za načrtovanje in izvajanje ITS, o čemer vas bomo sproti obveščali. Šola, ki bo vključena v spremljavo in bo izvajala ITS, bo imela financirano 1 skupino več kot je oddelkov 2. letnika.

Vabimo vas, da se odločite za novi programski element v programu gimnazije in za sodelovanje z nami ter se pridružite 15 gimnazijam, ki so začele uvajate ITS v šolsko prakso že v šolskem letu 2018/19. Za morebitno pomoč pri oblikovanju predlogov načrta izvajanja ITS se lahko obrnete na dr. Branka Slivarja, vodjo Oddelka za srednje šolstvo.

Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo. 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter