domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Tudi učenja se je treba naučiti

Ljubljana, 18.01.2016

Projekt Učenje učenja je triletni ciklus dejavnosti srednjih šol, ki se prizadevajo dijake usposobiti za vsepredmetno in vseživljenjsko veščino učenje. Prvih dvajset šol je sodelovalo v letih 2010–2013, drugih 18 šol je začelo leta 2013 in bo končalo letos. Na projektni ravni razvoj temelji šolskih timih, pedagoških svetovalcih ZRSŠ in devetih celodnevnih usposabljanjih za člane šolskih timov. Na šolah so generator dejavnosti šolski timi in šolski svetovalni delavec, ki pri pouku predmetov na eni in s posebnimi usposabljanji dijakov na drugi strani tlakujejo pot mladim, da bi se lažje, bolje in več naučili.

Predzadnje izobraževanje za time šestnajstih šol je bilo 16. januarja 2016 na Biotehniškem centru Naklo. Vsebinski frontalni del izobraževanja sta pripravili Cvetka Bizjak, ki projekt vodi, in Brigita Rupar. V delavničnem delu so se udeleženci predmetno povezali in si izmenjali izkušnje pri oblikovanju pouka za opiranje dijakov pri (samostojnem) učenju; vsak je predstavil tudi svoj razvojni načrt. Diskusije so usmerjali pedagoški svetovalci, saj je cilj projekta, da bi bili razvojni načrti in priprave na pouk napisani na način, ki bi omogočal objavo v zborniku ali v predmetnih pedagoških revijah.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter