domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Svetovni teden izobraževanja o financah

Ljubljana, 25.03.2019

Od 25. do 31. marca 2019 že osmo leto zapored na pobudo mednarodne organizacije Child and Youth Finance International (CYFI) poteka svetovna akcija osveščanja o finančnem izobraževanju in finančni pismenosti z naslovom Global Money Week (GMW), ki ga pri nas poimenujemo Svetovni teden izobraževanja o financah.

V ta namen bomo v ponedeljek 25. marca 2019 za učitelje izpeljali izobraževanje z naslovom Finančna pismenost – Svetovni teden izobraževanja o financah, kjer bomo predstavili raziskave o finančni pismenosti ter različna strokovna gradiva in primere dobrih praks. Izobraževanje bo potekalo od 14. ure do 18. ure na Območni enoti Zavoda Republike Slovenije za šolstvo v Ljubljani, Dunajska 104.

Vsako leto se v tednu izobraževanja o financah po vsem svetu odvijajo različni dogodki na temo finančnega izobraževanja otrok in mladostnikov.

V osnovni šoli so vsebine finančnega izobraževanja vključene v različne predmete, z vidika finančnega izobraževanja pa ima pomembnejšo vlogo predmet gospodinjstvo, ki zelo sistematično v okviru modula Ekonomika gospodinjstva obravnava različne vsebine (oblike denarja: bankovci in kovanci, knjižni denar; funkcije denarja, gotovinsko in negotovinsko plačevanje, obročno odplačevanje, plačilo z odlogom, gospodinjsko računovodstvo, prihodki, odhodki, družinski proračun, otroci in denar, žepnina, varčevanje, depozit, vzgoja potrošnika, oglasi in oglaševanje itd). Zato bi bilo prav, da bi predvsem učitelji, ki poučujejo gospodinjstvo, skupaj z učenci izvedli različne dejavnosti, vezane na to temo.

V tednu od 25. do 31. marca 2019 bi želeli tudi v Sloveniji skupaj z vami izpeljati več aktivnosti, in sicer v okviru pouka gospodinjstva in drugih predmetov v osnovni šoli, pri urah oddelčne skupnosti in drugih dejavnostih, pri katerih bomo posebej poudarili pomen finančnega izobraževanja otrok in mladostnikov.

Priporočamo naslednje dejavnosti:

  • Obvestilo učencem po šolskem radiu,
  • izvedba ur oddelčne skupnosti na temo denarja in financ,
  • poseben poudarek pri urah gospodinjstva in drugih predmetih temam o denarju in financah,
  • izdelava plakatov,
  • obisk finančnih institucij in bank v šolskem okolišu,
  • predavanje za starše o pomenu finančnega izobraževanja mladih.

Slovenija se je tudi v lanskem letu vključila v obeleževanje omenjenega tedna. V obeleževanje omenjenega tedna je bilo lani vključenih več kot 32 milijonov otrok in mladostnikov iz 169 držav, v katerih je potekalo več kot 310.000 različnih dogodkov in aktivnosti in v katerih je sodelovalo 53. 300 različnih organizacij.

Zelo je zaželeno, da se povežete tudi preko družabnih omrežij (Facebook, Twitter, Instagram) @GlobalMoneyWeek z uporabo ključnika  #GlobalMoneyWeek2019

S kreativnimi in inovativnimi idejami lahko ustvarite in fotografirate svoje dejavnosti. Pri vsaki dejavnosti je obvezen logo GMW.

Vsakemu otroku in mladostniku naj bi bilo omogočeno strokovno in neodvisno finančno izobraževanje.

Da bi to dosegli, si prizadeva tudi organizacija Child and Youth Finance International, ki vključuje različne vladne in nevladne organizacije in posameznike, ki se strokovno in neodvisno ukvarjajo s področjem spodbujanja finančnega izobraževanja.

Temu cilju se pridružujemo tudi v Sloveniji in prepričani smo, da bodo aktivnosti svetovne akcije Global Money Week predvsem s sodelovanjem učiteljev dosegle svoj namen.

Uradna predstavnica Slovenije v organizaciji Child and Youth Finance International (CYFI) je Irena Simčič, pri kateri dobite tudi podrobnejše informacije na telefonski številki 01/23 63 129.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter