domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Spreminjanje odnosa do matematike skozi pouk s preiskovanjem

Ljubljana, 06.02.2019

Več kot 30 srednješolskih učiteljev matematike se je podalo na pot nadgrajevanja svoje pedagoške prakse na seminarju V preiskovanje usmerjen pouk matematike (MERIA delavnica), katerega prvi del je potekal 4. in 5. februarja 2019,  v Kongresnem centru Rimske Terme v Rimskih Toplicah.

Na seminarju je bilo v ospredju učenje in poučevanje matematike s preiskovanjem, ki temelji na učenčevem samostojnem izgrajevanju in utrjevanju matematičnih znanj. Skozi dobro premišljen problem, ki ga učitelj preda v preiskovanje učencem (v paru ali v manjših skupinah), se učenec preizkuša v izbiri in uporabi različnih strategij, opazuje vzorce, postavlja hipoteze, se o njih pogovarja z sovrstniki, jih predstavi vsem v skupini ter sodeluje z učiteljem pri zapisu matematičnih ugotovitev v splošno uveljavljeni matematični obliki.

Izvajalci so predstavili gradiva, ki so nastala v projektu MERIA, kjer so poleg Slovenije sodelovale še Hrvaška (vodilni partner), Danska in Nizozemska. MERIA scenariji so izdelana gradiva za neposredno izvajanje učnega procesa s preiskovanjem in so bili preverjeni v praksi, MERIA priročnik za preiskovanje pa služi za širše poznavanje teorij, ki ta pristop podpirajo (Teorija didaktičnih situacij-TDS, Realistično matematično izobraževanje-RME).

Izobraževanje so izvajale svetovalke Zavoda RS za šolstvo v sodelovanju z ostalimi slovenskimi partnerji projekta MERIA: s profesorji iz Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in z učitelji iz sodelujočih srednjih šol (Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Gimnazija Jesenice, Ekonomska šola Novo mesto).

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter