domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Seminar o terenskem delu in vodi

Ljubljana, 24.04.2017

V Celju je 21. aprila potekal seminar z naslovom Poti za izboljšanje učnih dosežkovS terenskim delom dosegati minimalne standarde ciljev o vodi. Udeležilo se ga je 28 učiteljev geografije, biologije in drugih predmetov iz vse Slovenije. Osrednji del je bilo terensko delo ob Savinji, Ložnici in Koprivnici. Oporna predavanja z naslovi Kaj o vodi se učenec in dijak v šoli mora učiti in naučiti?, Izdelovanje načrta za terensko raziskovanje rečja in porečja, Ali učne cilje o vodi obravnavati občegeografsko ali regionalnogeografsko? in Kako interpretirati terenske raziskave?, so opravili v prostorih II. osnovne šole Celje.

Ob bioloških, fizikalnih in kemičnih analizah vode sta bili ključni vodili seminarja kako si pomagati pri terenskem delu z digitalnimi pripomočki in kako podatke vnesti v geografski informacijski sistem – GIS.

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter