domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Seminar o poučevanju romskega jezika v VIZ

Ljubljana, 07.03.2019

V Ljubljani je v organizaciji Zavoda RS za šolstvo in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter v sodelovanju z Evropskim centrom za moderne jezike v Gradcu potekal seminar »Ohranjanje in poučevanje romskega jezika v vzgoji in izobraževanju«, ki so se ga udeležili vodstveni in strokovni delavci v vrtcih in osnovnih in srednjih šolah, romski pomočniki, izvajalci v večnamenskih centrih, predstavniki (romskih) nevladnih organizacij ter druga zainteresirana javnost.

Uvodoma je zbrane nagovorila Susanne Volčanšek z Zavoda RS za šolstvo, ki je poudarila, da je medsebojno razumevanje zelo pomemben dejavnik za kakovostno delo vzgojiteljev in učiteljev, ki se pri svojem delu srečujejo z populacijo romskih otrok. Udeležencem seminarja sta predstavila dejavnosti in delovanje ECML David Little in Ján Hero, ki sta povedala, da je glavna značilnost Evropskega centra za moderne jezike organizacija mednarodnih projektov na področju jezikovnega izobraževanja. Projekte vodijo mednarodne skupine strokovnjakov in so v glavnem namenjeni izobraževalcem učiteljev, raziskovalcem in multiplikatorjem na tem področju. V nadaljevanju sta udeležencem prestavila tudi dokumente, ki so jih na ECML pripravili za poučevanje in učenje romskega jezika, ki jim bodo lahko v pomoč pri nadaljnjem delu z romskimi učenci.

Udeleženci seminarja so izpostavili različne izzive ali težave, s katerimi se srečujejo tako na področju predšolske vzgoje kot ob vstopu romskih otrok v šolo. V prvi vrsti so izpostavili jezikovno bariero, saj romski otroci ne znajo dovolj dobro ne slovenskega ne romskega jezika. Pogostokrat se ob vstopu v šolo romski otroci začnejo učiti dva jezika, slovenskega in romskega. Prav tako vzgojitelji in učitelji ne znajo romskega jezika, ki ima poleg tega veliko dialektov. Vzgojitelji in učitelji so ob tem izrazili potrebo po pripomočkih, učnih gradivih, ki bi jim bili v pomoč v procesu vzgoje in poučevanja.

Mag. Andreja Čuk je povedala, da na Zavodu RS za šolstvo pripravljajo »usmerjevalni načrt« kot podporno gradivo učiteljem za poučevanje romskega jezika. Dobro znanje materinščine je namreč pogoj za dobro razumevanje slovenščine. Poudarila je, da je zagotavljanje enakih pravic do ohranjanja in uporabe maternega jezika v vzgoji in izobraževanju zelo pomembno, da zaznavamo pomanjkanje usposobljenih izvajalcev pouka romskega jezika na nacionalni ravni in da velik izziv predstavlja tudi romski jezik z različnimi dialekti.

Bronka Straus iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je ob tem izpostavila tudi vprašanje, kako motivirati romske otroke in njihove starše, da bodo le-ti redno obiskovali vrtec ali šolo. Po njenem mnenju je zelo pomembno starše in tudi učence prepričati, da je vložen napor v razvijanje materinščine, torej romskega jezika, dodana vrednost za nadaljnjo učno pot posameznega učenca. Izpostavila je tudi, da je potrebno iskati tudi možnosti za vzgojitelje in učitelje, da bi se lahko učili romskega jezika.

Prispevek na Prvem programu Radia Slovenija je v oddaji “Naše poti” pripravila novinarka Enisa Brizani.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter