domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Razumeti prebrano

Ljubljana, 10.04.2017

V okviru dveletne razvojne naloge Spodbujanje bralne pismenosti je ZRSŠ, OE Ljubljana, 4. aprila na OŠ Vodice pripravila sedmo delovno srečanje. V uvodnem predavanju je Darinka Rosc Leskovec, pedagoška svetovalka za slovenščino, spregovorila in s primeri ilustrirala bralno pismenost in ocenjevanje s preskusi znanja. V drugem delu so pedagoški svetovalci s sodelujočimi učitelji v delavnicah sestavljali naloge za pisno ocenjevanje znanja. Poskusili so narediti naloge, ki bi od učencev zahtevale več branja, lahko tudi branja virov, in čim več pisanja.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter