domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Razpis za sofinanciranje mednarodne dejavnosti v VIZ

Ljubljana, 12.05.2017

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih dejavnosti vrtcev, osnovnih, srednjih, višjih strokovnih in glasbenih šol, dijaških domov ter šol za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji.

Rok za oddajo vlog je 26. 5. 2017, do 12.00 ure.

Vse informacije dobite v priloženih datotekah.

 

Razpis
Priloga A –Namen, cilji in vsebina
Priloga B – Postopek in merila
Priloga 1 – Prijavnica
Priloga 2 – Potrdilo o sodelovanju tuje institucije
Priloga 3 – Vzorec pogodbe
Priloga 1 k pogodbi – Zaključno poročilo
Priloga 2 k pogodbi – Zahtevek za izplačilo
Priloga 4 – Potrdilo o sodelovanju z lokalnim okoljem
Priloga 5 – Potrdilo o sodelovanju predstavništva tuje države
Priloga 6 – Potrdilo o sofinanciranju s strani sponzorjev

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter