domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Razpis za ponudnike programov OIV in ID za srednješolce

Ljubljana, 16.02.2016

Zavod RS za šolstvo bo, tako kot vsako leto, pripravil Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za šolsko leto 2016/17 in ga objavil na svoji spletni strani. Obvezne izbirne vsebine so okoli 6-odstoten del gimnazijskega predmetnika, v katerem se srečujejo šola in zunanji izvajalci s svojo ponudbo. Podobno obliko, ki ji pravimo Interesne dejavnosti, poznamo tudi v poklicnem in strokovnem šolstvu.

Vabimo vse potencialne zunanje izvajalce, ki bi radi svojo ponudbo predstavili šolam in dijakom, naj svoje programe predložijo do 20. marca 2016 na način, naveden v razpisu.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter