domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Razpis delovnih mest

Ljubljana, 18.09.2020

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Področni svetovalec I, delo na projektu: POGUM – Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah
Trajanje zaposlitve: določen čas, do 31. 8. 2022
Kraj: Zavod RS za šolstvo, Ljubljana
Objava od 18. 9. 2020 do 23. 9. 2020

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Področni svetovalec I, delo na projektu: Bralna pismenost in razvoj slovenščine – OBJEM
Trajanje zaposlitve: določen čas, do 30. 6. 2022
Kraj: Zavod RS za šolstvo, Ljubljana
Objava od 18. 9. 2020 do 23. 9. 2020

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter