domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

PROMISE – Promoting Inclusion in Society through Education – Professional Dilemmas in Practice (Preseganje meja šole)

PROMISE – Promoting Inclusion in Society through Education – Professional Dilemmas in Practice (Preseganje meja šole)

Trajanje projekta: 1.9.2018 do 31.8.2021

Namen projekta je širjenje procesa profesionalnega učenja in preseganje meja lastne šole. S projektom želimo spodbujati profesionalno učenje, usmerjeno k reševanju pedagoških dilem, s katerimi se srečujejo učitelji, ki delujejo v kompleksnih okoliščinah. Mednarodni partnerji se ukvarjajo s preseganjem meja na različnih področjih vzgoje in izobraževanja, npr. pri različnih pristopih, različnih sistemih, različnih učnih okoljih, različnih poklicih, različnih vlogah… Zavod za šolstvo si je za cilj izbral preseganje meja s pomočjo mreženja med šolami. Zagotoviti želimo trajnost rezultatov različnih projektov, povezovanje in izmenjavo med šolami po načelih samouravnavanja, vzpostavitev in posodabljanje baze šol za vzpostavljanje partnerstev, vzpostavitev baze orodij in podpore šolam pri vsebinskih in procesnih vidikih delovanja.

Poleg ZRSŠ so partnerji v projektu PROMISE:

 • Leeds Beckett University, Leeds, VB Anglija – koordinator projekta
 • Eotvos Lorand University, Faculty of Education and Psychology Institute of Education, Budapest, Madžarska
 • PLATO – Leiden University, Leiden, Nizozemska
 • FONTYS – School of Teacher Training for Secondary Education, Eindhoven, Nizozemska
 • University of Aberdeen, Aberdeen, VB Škotska
 • SSDL – Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Gymnasien), Tubingen, Nemčija

V projektu na nacionalnem nivoju sodelujejo:

 • OŠ Dolenjske Toplice
 • OŠ Gorišnica
 • Šolski center Rogaška Slatina
 • OŠ Vavta vas
 • OŠ I Murska Sobota
 • Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter