domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Predstavniki Zavoda za šolstvo Črne gore na obisku v Sloveniji

Ljubljana, 24.04.2019

Danes smo na Zavodu Republike Slovenije gostili predstavnike Zavoda za šolstvo Črne gore, ki jih je uvodoma pozdravila dr. Stanka Preskar, namestnica direktorja Zavoda Republike Slovenije za šolstvo ter predstavila temeljne naloge ZRSŠ in organiziranost zavoda. Namen srečanja  je bila seznanitev s ključnimi usmeritvami obeh držav in iskanje priložnosti za povezovanje med obema institucijama.

Organizacijo predšolske vzgoje v Sloveniji ter ključne izzive s katerimi se srečujemo na tem področju je predstavila Nives Zore, vodja Oddelka za predšolsko vzgojo. Mag. Renata Zupanc Grom, vodja Oddelka za osnovno šolo je predstavila sistem osnovnošolskega izobraževanja ter dr. Branko Slivar, vodja Oddelka za srednje šolstvo posamezne prioritetne naloge in organiziranost srednješolskega izobraževanja. Brigita Žarkovič Adlešič je predstavila področje kariernega razvoja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v Sloveniji ter mednarodno sodelovanje zavoda v projektih z različnimi institucijami na področju vzgoje in izobraževanja po svetu.

Vladimir Milekšič je predstavil projekte, s katerimi na Zavodu RS za šolstvo »vstopamo v šole« ter z njimi razvijamo in preizkušamo  pedagoške pristope in strategije oziroma prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih pristopov pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju šolskega sistema v Sloveniji.

Sogovorniki so se strinjali, da je medsebojno sodelovanje zelo koristno za ohranjanje kakovostne vzgoje in izobraževanja, izmenjava izkušenj pa nujna pri uvajanju posodobitev ter izboljšav, ki jih terjajo družbene spremembe v obeh državah.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter