domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Poziv k oddaji vsebinskega in finančnega poročila za udeležbo na mednarodnih tekmovanjih v šolskem letu 2017/2018

Ljubljana, 05.06.2018

V skladu z Javnim razpisom za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih tekmovanjih v šolskem letu 2017/2018 in v šolskem letu 2018/2019 (Ur. l. RS št.  40/2017 z dne 21. 7. 2017) vas pozivamo k oddaji vsebinskega in finančnega poročila udeležbe na mednarodnem tekmovanju za šolsko leto 2017/2018 – obrazec B, na podlagi katerega bo imenovana komisija preverila izpolnjevanje dodatnih pogojev (prva in druga alineja drugega odstavka točke tri tega razpisa) in ocenila potencialnega prejemnika v skladu z merili za sofinanciranje realiziranih stroškov udeležbe na mednarodnem tekmovanju.

Na spletni strani zavoda Republike Slovenije za šolstvo smo objavili tudi Navodila za izpolnjevanje finančnega poročila.

Vsebinsko in finančno poročilo mora biti predloženo v zaprti kuverti v vložišče ZRSŠ najkasneje do 3. 9. 2018, do 10. ure oziroma oddano priporočeno po pošti na naslov Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana, najkasneje isti dan. Poročilo je treba poslati v zaprti kuverti, na kateri mora biti:

  • vidno zapisano: Ne odpiraj – Mednarodna tekmovanja v šolskem letu 2017/2018 – Vsebinsko in finančno poročilo;
  • naslov ZRSŠ, Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana;
  • naslov prijavitelja.

Poročila bomo obravnavali po vrstnem redu prispetja.

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na e-poštnem naslovu tekmovanja@zrss.si .

Morebitna vprašanja in odgovore bomo objavili na spletnih straneh ZRSŠ.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter