domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Povabilo k javni razpravi o predlogu sprememb učnega načrta za predmet slovenščina v osnovni šoli

Ljubljana, 20.06.2015

Učiteljice in učitelje razrednega pouka in slovenščine in drugo strokovno javnost vabimo k sodelovanju v javni razpravi o predlogu sprememb posodobljenega učnega načrta za predmet slovenščina v osnovni šoli iz leta 2011.

Predlagane spremembe se nanašajo predvsem na učinkovitejše povezovanje jezikovnega in književnega pouka (npr. zgodovina slovenskega knjižnega jezika), poenostavitev zapisa jezikovnih ciljev in vsebin, povezovanje slovenščine s tujimi jeziki, sistematično pridobivanje jezikovnosistemskega znanja, pri pouku književnosti pa je poudarek na večji avtonomiji učiteljev pri izbiri književnih besedil za obravnavo pri pouku in domače branje.

 

Vabimo vas, da do zaključka javne razprave 20. septembra oddate svoje pripombe na predlagane spremembe UN v pripravljeno odlagališče na spletnem naslovu:
https://www.zrss.si/prijava/pripombe-slovenscina.php

 

Povabilo k javni razpravi

Predlog učnega načrta za predmet slovenščina

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter