domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Povabilo k sodelovanju v mednarodnem projektu ATS 2020

Ljubljana, 10.06.2015

Vabimo vas k sodelovanju v mednarodnem projektu Formativno spremljanje in vrednotenje transverzalnih veščin ob podpori IKT (Assessment of Transversal Skills 2020). V projektu bo sodelovalo 17 partnerskih institucij iz 11 držav.  V Sloveniji bo pilotni projekt vodil in usmerjal Zavod RS za šolstvo, v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Državnim izpitnim centrom in Pedagoškim inštitutom.

Vse informacije dobite v priloženih datotekah.

 

Povabilo k sodelovanju

Prijavnica za šole

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter