domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Povabilo k sodelovanju pri strokovni razpravi

Ljubljana, 12.03.2020

V sklopu javne strokovne razprave objavljamo predlog posodobitve Koncepta prepoznavanja nadarjenih otrok, učencev in dijakov ter vzgojno-izobraževalnega dela z njimi. Dokument je pripravila ekspertna skupina za vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi na Zavodu RS za šolstvo. Pomembno vlogo so imeli tudi člani fokusnih skupin, ki so prispevali svoje kritične ocene in predloge. Strokovna izhodišča dokumenta so objavljena na tej povezavi.

Pričujoči dokument je posodobitev Koncepta odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci, ki je bil  potrjen na Strokovnem svetu leta 1999 za osnovno šolo in leta 2007 za srednjo šolo.

Zainteresirano strokovno javnost vabimo, da nam strokovna mnenja in utemeljene predloge posreduje do 10. maja 2020  (rok je podaljšan zaradi razglasitve epidemije koronavirusa) na elektronski naslov strokovne.razprave@zrss.si. Predlagamo, da se strokovna mnenja podajajo glede na teoretično vsebino posodobitve ter prepoznavanje potencialov otrok od vrtca do srednje šole; ustreznost predloga posodobitve prepoznavanja nadarjenih otrok, učencev in dijakov; predlagane vloge mentorjev, pedagoških koordinatorjev, šolske svetovalne službe in učiteljev; poudarjanju individualizacije, diferenciacije in personalizacije v okviru rednega pouka; poudarjanju pomena nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter