domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Povabilo k sodelovanju pri strokovni razpravi

Ljubljana, 04.12.2019

Povabilo k sodelovanju pri strokovni razpravi o predlogih katalogov znanja in učnega načrta – Aktivno državljanstvo.

V sklopu javne strokovne razprave objavljamo predlog učnega načrta Aktivno državljanstvo za Splošne in strokovne gimnazije ter predloga Kataloga znanja za Srednje poklicno izobraževanje in Srednje strokovno izobraževanje. V gimnazijske programe bo umeščen kot obvezni vsebinski sklop v okviru kategorije Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela, v katero bodo s spremembo programa umeščene tudi obvezne izbirne vsebine.

Predlogi so zasnovani na strokovnih izhodiščih, ki jih je pripravila s sklepom Zavoda RS za šolstvo imenovana strokovna skupina, sestavljena iz učiteljev, akademske stroke in svetovalcev Zavoda RS za šolstvo.

Učitelje in ostalo zainteresirano strokovno javnost vabimo, da nam strokovna mnenja in utemeljene predloge posredujete do srede, 18. 12. 2019, na elektronski naslov ad@zrss.si. Predlagamo, da se strokovna mnenja podajajo glede na ustreznost uporabnosti, aktualnosti, obsega, povezanosti ciljev, vsebin in standardov znanja ter didaktičnih priporočil.

Dokumenti:

 

 

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter