domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Posvet za slovenske ravnatelje v Italiji

Ljubljana, 09.04.2019

Slovenski ravnatelji iz Italije so se srečali na XVI. posvetu in po ustaljeni praksi za svoje strokovno srečanje predlagali  vsebine, za katere menijo, da bi jim ne glede na drugačna šolska ustroja v Italiji in Sloveniji lahko nudile nove strokovne poglede in primere dobre šolska prakse, kar bi lahko uvedli v delo na svojih šolah. Posvet se praviloma seli po različnih regijah, program pa v sodelovanju s svetovalko za slovenske šole v Italiji pripravi predstojnica ene od organizacijskih enot ZRSŠ.

V Šmartnem v Brdih so bili poleg ravnateljev in mag. Marize Skvarč, predstojnice OE Nova Gorica, ter Andreje Duhovnik Antoni, pedagoške svetovalke za slovenske šole v Italiji, na posvetu tudi Roman Gruden z MIZŠ ter Igor Giacomini ter Tomaž Simčič z Deželnega šolskega urada FJK v Trstu.

Mag. Mariza Skvarč je uvedla strokovne vsebine (Šola – učeča se skupnost, Kako skupaj razreševati dileme?), ​ki sta jih nadgradili ravnateljici Irena Kodele Krašna z OŠ Danila Lokarja Ajdovščina in Lea Vidmar z OŠ Šturje Ajdovščina (Vloga ravnatelja pri razvojnem načrtovanju in vzpodbujanju profesionalnega razvoja učiteljev​) in Inga Krusič Lamut, ravnateljica SETŠ s Šolskega centra Nova Gorica (Pomen ravnateljevega spremljanja učiteljevega dela).

Program sta sooblikovala tudi Goran Bezjak s predavanjem “(Pre)živeti v digitalnem svetu” in mag. Jana Kruh (Kakovostno vzgojno-izobraževalno delo z učenci s posebnimi potrebami: kako na to vpliva ravnatelj). Skupina se je pod večer prvega dne podala tudi po Šmartnem, vodeni ogled se je sklenil v Oljčni hiši.

Ravnatelji in predstavniki vseh sodelujočih inštitucij so ob sklepu posveta imeli tudi priložnost, da so na sestanku dorekli pobude, ki bodo izvedene v letu 2019, ter začrtali posvet za slovenske ravnatelje v Italiji v prihodnjem letu 2020.

 

Strokovni posvet, ki sodi v sklop nadaljnjega strokovnega usposabljanja, namenjenega slovenski šoli v Italiji, je bil organiziran v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter