domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

POKIT na polovici razvojne poti

Ljubljana, 19.09.2019

POKIT-ovci so vstopili v drugo leto razvojne naloge. Odlične delovne pogoje in prijetno delovno vzdušje na četrtem delovnem srečanju (18. 9. 2019) so nam zagotovili na Srednji ekonomski šoli v Novem mestu, za kar se zahvaljujemo ravnateljici Vladimiri Šuštaršič in šolskemu razvojnemu timu.

Po uvodnih besedah ravnateljice in pozdravu vseh prisotnih tudi v imenu Zavoda za šolstvo in Centra za poklicno izobraževanje smo prisluhnili trem predstavitvam. 

Šolski razvojni tim šole gostiteljice je predstavil Mesto prihodnosti – digitalno vsebino, ki so jo ustvarjali dijaki 3. letnika medijskega tehnika pri različnih predmetih in strokovnih modulih. 

Udeležence je s svojo predstavitvijo navdušila simpatična dijakinja, ki je samozavestno in prepričljivo pripovedovala o svoji učni izkušnji pri ustvarjanju “Mesta prihodnosti”.

 

Nato je sledila predstavitev šolskega tima Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo iz Ljubljane. Članice tima so predstavile izkušnje pri delu v 2. letniku kozmetičnega tehnika, načrt aktivnosti, primer dejavnosti za razvoj digitalne kompetence pri praktičnem pouku ter tudi nekaj mnenj dijakinj, ki so jim pomagala, da ob koncu prvega leta identificirajo, kaj se je  obneslo in na čem bo potrebno še delati.  


Ob koncu predstavitve so nas povabile, da njihovo delo v prvem letu naloge tudi mi ovrednotimo.

 

Zadnja predstavitev primerov je udeležencem omogočila ne le vpogled v odlične in inovativne rešitve učiteljice športne vzgoje, temveč tudi spoznavanje  didaktičnega potenciala izbranih spletnih aplikacij preko lastne izkušnje.   

Osrednji del srečanja je bil namenjen pripravi aktivnosti za drugo leto naloge, ki bodo v fokusu imele še bolj dodelan zapis dejavnosti za razvoj digitalne kompetence pri pouku različnih predmetov in strokovnih modulov. V ta namen smo na srečanju uprizorili pouk matematike.

Ena skupina udeležencev je bila v vlogi dijakov, druga v vlogi opazovalcev pouka. Po “uri” smo imeli zelo konstruktivno in plodno razpravo o vlogi digitalne tehnologije in spremljanju pouka.

V zaključnem delu srečanja smo razpravljali o tem, kako naj predstavimo naše primere iz prakse in zapise dejavnosti za pouk za razvoj digitalne kompetence dijakov ter se zmenili glede aktivnosti do konca koledarskega leta.

Več slik na povezavi.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter