domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Obvestila za vrtce, šole in dijaške domove, november 2016

Priznanja Blaža Kumerdeja za odlično sodelovanje med ZRSŠ in vzgojno-izobraževalnimi institucijami. Predloge za priznanja sprejemamo do 16. 12. 2016 do 11. ure.

Tekmovanja: V novembru začenjamo s šolskimi tekmovanji iz nemščine in angleščine za učence 9. razreda OŠ. Več informacij o tekmovanjih>>

Seznam seminarjev in posvetov, ki bodo organizirani v mesecu novembru in začetku decembra.


Vrtci: Objavljena so vabila z datumi in lokacijami študijskih srečanj. Objavljen je tudi evalvacijski vprašalnik za prvi sklic študijskih skupin.

Srednje šole in dijaški domovi: Posvet Preprečevanje in obravnava nasilja ter graditev kulture nenasilja, 30. 11. 2016.

Osnovna šola: Vzgoja za nekajenje

17. november je Mednarodni dan boja proti kajenju. V naši državi bo v mesecu novembru potekalo več različnih aktivnosti, ki imajo vse skupni cilj – zdrava in sproščena mladost.

Zveza slovenskih društev za boj proti raku in Zavod RS za šolstvo sta tudi za to šolsko leto pripravila program Vzgoja za nekajenje s podpisovanjem slovesne zaobljube, namenjen učenkam in učencem, ki v tem šolskem letu obiskujejo 5., 6., 7. in 8. razred.

Vsa potrebna pisna gradiva za vodenje aktivnega pouka s predlogom za potek učne ure vam bomo s paketno pošto poslali na šolo med 7. in 11. novembrom.

Mesec november – mesec preprečevanja odvisnosti

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter