domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

O pomenu učenja jezikov

Ljubljana, 26.09.2019

Svet Evrope je 26. september določil za evropski dan jezikov. Ta dan je zato vsako leto namenjen osveščanju o bogati kulturni in jezikovni različnosti v Evropi ter o pomenu učenja jezikov za utrjevanje načel strpnosti in medsebojnega razumevanja. Osrednja prireditev je potekala v Hiši EU, kjer so bili prestavljeni najboljši jezikovni projekti v šolah ter podeljena priznanja; Evropsko jezikovno priznanje sta prejeli Osnovna šola in vrtec Apače za aktivnost Povezovanje obmejnih regij in Prometna šola Maribor, Srednja prometna šola za aktivnost Obeležitev evropskega dneva jezikov. Nacionalno jezikovno priznanje pa sta prejeli Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora za projekt Jezikovna asistentka in Osnovna šola Puconci za aktivnost Čezmejno sodelovanje.

Priznanja za večjezikovne prispevke v pedagoškem forumu ZRSŠ ob evropskem dnevu jezikov so prejeli:

  • SE OŠ Dante Alighieri Isola Izola, Teden jezikov in večjezikovnega zavedanja,
  • OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, Medgeneracijsko sodelovanje,
  • Dijaški dom Drava Maribor, Izmenjava razglednic ob EDJ,
  • OŠ Rače, OŠ Starše, OŠ Marjeta na Dravskem polju,  Petminutni gibalni odmori ob gledanju primernih fitnes videov v tujem jeziku v učilnici med poukom tujih jezikov,
  • OŠ Draga Bajca Vipava, Delavnice in razstava,
  • OŠ Križe, Jezikovne dejavnosti pri pouku materinščine in tujih jezikov, kviz v 4-ih jezikih, razstava o deželah, razstava o jezikih, ki jih govorijo učenci,
  • OŠ Ob Dravinji Slovenske Konjice s prispevkom Jezikovna tržnica – osrednji dogodek, ki si ga ogleda celotna šola,
  • OŠ Polzela, s prispevkom Turistični vodič po evropski kulturni dediščini,
  • OŠ Spodnja Polskava, PŠ Zgornja Polskava, PŠ Pragersko s prispevkom Video konferenca treh šol,  razstava prejetih razglednic/voščilnic ob dnevu jezikov, dva e-Twinning projekta, delavnica o skodelici kave v različnih jezikih in
  • OŠ Koroška Bela s prispevkom Tujejezični recital ob EDJ na temo branja, projekcija filma Tujec, glasbene želje v tujih jezikih na šolskem radiu, malica evropskih držav.

Čestitamo vsem nagrajenim šolam!

Tudi letos vas vabimo, da svoje večjezikovne dejavnosti objavite v pedagoškem forumu Zavoda RS za šolstvo. Forum bo odprt do 11. novembra 2019.

Cilj evropskega dneva jezikov, ki ga obeležujemo od leta 2001, je med drugim spodbujanje učenja jezikov in vseživljenjskega učenja. Znanje jezikov odpira vrata v študijsko in poklicno mobilnost, širi obzorja in ruši kulturne stereotipe, lahko preberemo na spletni strani predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

Evropska unija ima 28 držav članic, 24 uradnih jezikov, med katerimi je od leta 2004 tudi slovenščina, in tri pisave. Poleg tega se v EU govori več kot 60 regionalnih in manjšinskih jezikov, migracijski tokovi pa še dodatno prispevajo k široki paleti jezikov v Evropi. Evropski dan jezikov želi posebej opozoriti tudi na manj razširjene jezike in na pomen varovanja ogroženih jezikov.

Večjezičnost je eno od temeljnih načel Evropske unije, zapisano v prvi uredbi Sveta iz leta 1958 in vključeno v Listino EU o temeljnih pravicah. Evropska komisija s svojo jezikovno politiko spodbuja večjezičnost in se zavzema za to, da bi vsak državljan EU poleg maternega znal vsaj dva tuja jezika.

       

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter