domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Nacionalna konferenca Učeča se profesionalna skupnost

Ljubljana, 01.06.2018

Eurydice Slovenija, MIZŠ, ZRSŠ in CMEPIUS vabimo na prvo nacionalno konferenco o profesionalnem razvoju strokovnih delavcev v VIZ in o tem, kako naj vsak VIZ postane učeča se profesionalna skupnost – UPS.

Cilji konference

  • Predstaviti študijo evropskega omrežja Eurydice o karierah učiteljev v Evropi (Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support) in umestitev Slovenije v njej.
  • Spodbuditi razpravo o različnih vidikih profesionalnega razvoja učiteljev. Identificirati močna področja sedanjega sistema začetnega in nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja in šibka področja, torej tista, ki so potrebna ponovnega premisleka, ocene in prenove.
  • Odpreti razpravo o opredelitvi kompetenc učitelja v različnih obdobjih kariere. Ob tem izpostaviti dileme, ki se navezujejo na kontinuiteto med začetnim izobraževanjem in stalnim profesionalnim razvojem učiteljev v šolah.

Kdo?

Vsi vzgojitelji, učitelji, drugi strokovni delavci in ravnatelji vrtcev, osnovnih in srednjih šol, organizacij za izobraževanje odraslih ter drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov, študenti pedagoških študijskih programov, izobraževalci učiteljev, pedagoški svetovalci in raziskovalci s področja vzgoje in izobraževanja ter drugi predstavniki zainteresirane javnosti.

Zakaj?

Da bomo skupaj opredelili dileme profesionalnega razvoja strokovnih delavcev in na ugotovitvah gradili razvoj sistema.

Kdaj in kje?

V Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, 3. oktobra 2018.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma najpozneje do 15. septembra 2018.

Kotizacije za udeležbo ni!

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter