domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Mednarodna konferenca CIDREE 2019

Ljubljana, 14.11.2019

Danes je na Brdu pri Kranju potekala mednarodna letna konferenca CIDREE (Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe) z naslovom »Student Voice in Education«, posvečena glasu učenca v procesu izobraževanja in poučevanja. To je tema, ki smo jo na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo  v partnerstvu z nekaterimi članicami CIDREE razvijali tudi v triletnem mednarodnem projektu Erasmus+ Glas učenca – most do učenja.

Martina Vuk, državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, je zbrane pozdravila tudi v imenu ministra dr. Pikala, in vsem zaželela prijeten dan in dobrodošlico v Sloveniji. Izrazila je zadovoljstvo, da so na konferenci dobili priložnost spregovoriti tudi učenci in dijaki, ki so v pogovoru z učiteljem prof. Lipnikom razmišljali o šoli 21. stoletja, ki v ospredje postavlja učenca. Pohvalila je uvajanje formativnega spremljanja, ki spreminja prakso poučevanja in učenja ter izmenjavo praks med evropskimi državami na tem področju.

Na konferenci je zbrane nagovoril tudi dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda RS za šolstvo, ki je povedal, da si na zavodu prizadevamo za dvig učnih dosežkov in kakovosti znanja ter vseživljenjskega učenja. Poudaril je, da se vsako leto več kot polovica učiteljic in učiteljev, ravnateljic in ravnateljev ter drugih strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, udeleži usposabljanj ter izobraževanj, ki jih izvajamo. Rdeča nit usposabljanj in izobraževanj je zavzemanje za pouk, pri katerem je pomemben individualni napredek vsakega učenca. Učitelji so vključeni v razvojno nalogo Formativno spremljanje v podporo učenju vsakega učenca, pri uvajanju strategij formativnega spremljanja v lastno prakso pa so jim v podporo tudi priročniki: Formativno spremljanje v podporo učenju, Formativno spremljanje pri matematiki, Formativno spremljanje na razredni stopnji, Formativno spremljanje pri zgodovini, Formativno spremljanje kot podpora učencem s posebnimi potrebami ter Formativno spremljanje pri delu svetovalnih delavcev.

Predsednik mreže CIDREE dr. Luc Weis, direktor organizacije SCRIPT iz Luksemburga je v nagovoru poudaril pomen aktivne vključitve učencev v šolskem prostoru. Če učenci nimajo možnosti participacije, izražanja in soodločanja, od njih ne moremo pričakovati, da bodo postali dejavni udeleženci v družbi.

Prisluhnili smo tudi dr. Borisu Jokiću z Inštituta za družbene raziskave iz Zagreba, ki je med drugim izpostavil, da je glas otrok s strani odraslih v praksi prevečkrat prepoznan kot nezrel, preveč preprost ter neustrezen ali neprimeren.

Kot plenarna predavateljica je zbrane nagovorila  prof. dr. Louise Hayward z Univerze v Glasgowu, ki je predsednica mednarodnega združenja IEAN (International Educational Assessment Network) in poudarila pomen glasu učencev v razredu z vključitvijo učencev v soustvarjanje učnega procesa.

Konference so se udeležili predstavniki 13 držav članic združenja CIDREE: Avstrije, Belgije, Bosne in Hercegovine, Estonije, Francije, Irske, Kosova, Luksemburga, Nizozemske, Norveške, Švedske, Švice, Združenega kraljestva – Škotske in Walesa ter predstavniki držav opazovalk Srbije in Črne gore. Med udeleženci je bilo, poleg vabljenih gostov s petih drugih izobraževalnih institucij, tudi okoli 150 svetovalcev, ravnateljev, učiteljev ter dijakov in učencev, katerih šole so bile vključene v mednarodni Erasmus+ projekt Glas učenca – most do učenja.

Na konferenci so spregovorili tudi dijakinje in dijaki Gimnazije in srednje šole Kočevje, Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana, Gimnazije Brežice ter prof. Rok Lipnik iz Gimnazije Celje Center, katerih prispevek je bil neprecenljiv. Povzemamo nekaj njihovih izjav:

  • »Formativno spremljanje krepi medsebojno zaupanje med učitelji in učenci v razredu, saj omogoča bolj sproščeno komunikacijo brez strahu pred izražanjem.«
  • »Želimo si biti slišani, upoštevani in tako krepiti občutek lastne vrednosti, samozaupanja v lastne sposobnosti, pri čemer je naše mnenje slišano in upoštevano.«
  • »Mi smo tisti, ki bomo pozitivne izkušnje prenašali naprej na prihodnje generacije.«
  • »Pomembno je, da proces poučevanja poteka dvosmerno, tako da tudi učitelji poslušajo učence, da v razredu poteka dialog.«
  • »Pomembno je, da se v razredu vsi počutimo sprejete,  kljub morda različnemu mnenju, stališču ali izkušnjam.«
  • »Vsi delamo napake in se iz njih tudi učimo, zato je pomembna komunikacija v razredu, ki dovoljuje različnost.«
  • »Formativno spremljanje v praksi ponuja znanje za  življenje.«

Ob tej priložnosti je izšel tudi letni zbornik CIDREE Yearbook 2019 – Student Voice in Education. Avtorji zbornika so v obliki interaktivnih delavnic v popoldanskem času predstavili svoje poglede na aktualno problematiko v svojih državah.

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter