domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Listovnik dijaka kot zakladnica ITS dejavnosti za razvijanje podjetnosti

Ljubljana, 05.07.2019

Na Zavodu za šolstvo je v četrtek, 4. 7. 2019, potekalo delovno srečanje 16. šolskih projektnih timov, ki poskusno uvajajo nov element predmetnika z imenom Interdisciplinarni tematski sklop (ITS*). 

Ker gre za kompleksen didaktični pristop, ki zahteva temeljito načrtovanje in intenzivno sodelovanje učiteljev in dijakov pri načrtovanju in izvajanju interdisciplinarnih aktivnosti v okviru ITS, pripravlja projektna skupina na ZRSŠ skupaj s svetovalci bogata in dinamična delovna srečanja.

Na minulem četrtkovem srečanju smo se se posvetili  listovniku dijaka. V začetku srečanja smo sodelujočim učiteljem pojasnili, zakaj listovnik v naši skupni projektni nalogi igra tako veliko vlogo ter jih povabili, da v naslednjem šolskem letu z dijaki gradijo listovnike, v katerih bodo dijaki zajeli svoje učenje in zamisli ter  načrtovali, spremljali, vrednotili in dokumentirali lastni napredek na različnih dimenzijah učenja in razvoja.

Nedvoumno je listovnik, zlasti e-listovnik, priložnost za razvoj digitalne kompetence dijakov bodočih digitalnih državljanov. Zato smo se na kratko seznanili z dvema okvirjema digitalnih kompetenc – DigComp 2.1 in DigCompEdu, slednjega smo učiteljem tudi razdelili. Debato o e-listovniku smo nadgradili s predstavitvijo različnih digitalnih okolij, ki nas lahko podprejo pri izgradnji e-listovnika.

V osrednjem delu srečanja smo stavili na delavniško obliko dela, pri kateri  pride do izraza komuniciranje in sodelovanje, kritično prijateljevanje in soustvarjanje udeležencev. V prvem delu delavnice smo učitelje povabili, da v naključno sestavljenih skupinah izluščijo,  kaj z ustvarjanjem listovnika pridobijo dijaki in učitelji.

 

Po predstavitvi izsekov iz listovnikov dijakov učiteljice Marijane Klemenčič Glavica so nato člani skupin na virtualno tablo zapisali še tri značilnosti dobrega listovnika. 

V drugem delu delavnice so učitelji lahko izbirali med tremi delavnicami, katerih cilj je bil izmenjati in pridobiti zamisli o različnih načinih uporabe digitalne tehnologije za poučevanje in učenje.

Zaključni del srečanje je bil namenjen pogovoru šolskih timov s svetovalci. Zaupali so nam izkušnje z ITS v preteklem šolskem letu ter razkrili, kakšne načrte imajo v povezavi z novimi.

 

Predstavitveno-delovno gradivo srečanja se nahaja na povezavi.

 


Kaj je ITS?

ITS je vsebinsko zaokrožena celota, s katero se uresničujejo in poglabljajo medsebojno povezani cilji raznih disciplin in/ali predmetov (najmanj treh). Dosedanja praksa izvajanja ITS je pokazala, da gre za kompleksen didaktični pristop, ki zahteva temeljito načrtovanje in intenzivno sodelovanje učiteljev in dijakov pri načrtovanju in izvajanju interdisciplinarnih aktivnosti v okviru ITS.

Več tukaj

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter