domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Konferenca za učitelje razrednega pouka

Ljubljana, 29.03.2018

Konferenca za učitelje razrednega pouka je potekala 21. in 22. marca 2018  v kongresnem centru Laško. Teme so predstavljali domači in tuji predavatelji. Razdeljene so bile v več sekcij, ki so se vsebinsko navezovale na raznoliko delo razrednega učitelja.

Vsebina konference je bila tako namenjena razvoju pismenosti in ustvarjalnosti, formativnemu spremljanju in povezovanju znanja. Teoretična izhodišča so podprli učitelji praktiki, ki so s svojimi izkušnjami iz prakse izkazovali, kako teoretična spoznanja prenašajo v prakso. V delavnicah so izvajalci iskali odgovore na vprašanja, kako v raznolikih pedagoško-didaktičnih situacijah ravnati. Predstavljene so bile tudi pedagoške prakse razrednega pouka v razredih tujih držav, kar je omogočilo dobiti vpogled v dodatne možnosti razvoja.

Temeljna spoznanja konference so vezana na pomen vključenosti vsakega učenca v vse faze pouka, spremljanje napredka in vzpostavitev spodbudnega okolja za učenje. Udeleženci so razpravljali tudi o pomenu odnosov s starši ter možnostih za vzpostavitev pravega odnosa učencev do učenja.

Izzivi, ki ostajajo za nadaljnji razvoj, so ocenjevanje znanja v vseh razsežnostih, specifične skupine učencev in delo z njimi, učinkovito timsko delo ter ustrezni pristopi za delo s šestletniki v prvem razredu.

Vsem udeležencem se zahvaljujemo, da ste soustvarjali konferenco.

Več na spletni strani konference za učitelje razrednega pouka.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter