domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Kje na poti je NA-MA POTI?

Ljubljana, 13.12.2018

Sodelujoče šole, vrtci, fakultete in ZRSŠ v projektu NA-MA POTI smo v iztekajočem se letu zelo aktivni. Kaj počnemo?

Člani razvojnih timov za naravoslovno in matematično pismenost so opredelili naravoslovno in matematično pismenost, zapisali gradnike in podgradnike pismenosti ter zapisali opisnike oz. opise dosežkov za vsak podgradnik po stopnjah izobraževanja (na koncu vrtca, 1. VIO, 2. VIO, 3. VIO in srednje šole). Trenutno poteka zelo intenzivno delo na pripravi opisnikov za 2. gradnik za obe pismenosti. Strokovni delavci na razvojnih VIZ razvijajo in preizkušajo primere in dejavnosti v podporo razvijanju 1. gradnika naravoslovne in matematične pismenosti.

Delovni timi se ukvarjajo s kritičnim mišljenjem, reševanjem avtentičnih primerov, odnosom do naravoslovja in matematike ter kolegialnimi hospitacijami.

Izpeljali smo izobraževanja za ravnatelje razvojnih VIZ, kjer smo se pogovarjali o vpetosti projekta NA-MA POTI v razvojno načrtovanje VIZ, o vlogi in podpori ravnatelja pri delovanju projektnega tima VIZ in o vlogi ravnatelja pri kolegialnih hospitacijah.

Na izobraževanjih za vodje projektnih timov razvojnih in implementacijskih VIZ smo se med drugim posvetili analizi stanja na VIZ, spoznavali smo obe pismenosti, se posvečali načrtovanju dejavnosti in zapisu le-teh, spoznavali pomen in vlogo kolegialnih hospitacij.

Na izobraževanjih za člane projektnih timov  – sodelujoče vzgojitelje in vzgojiteljice, učitelje in učiteljice razvojnih in implementacijskih VIZ – smo obravnavali različne vsebine: uvajanje 1. gradnika za matematično in naravoslovno pismenost, formativno spremljanje, kritično mišljenje in digitalno pismenost.

Na spletni strani projekta preberite podrobnejše informacije o projektu NA-MA POTI.

Nekaj utrinkov s twiterja #namapoti

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter